VARAUS- JA MAKSUEHDOT

Lost in lapland Oy (jäljempänä myös Vuokralleantaja) noudattaa majoituspalvelusten tilaamisessa, varaamisessa ja tilattujen palvelujen peruuttamisessa seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on tehnyt varauksen. Varaajan tulee olla täysi-ikäinen.

VARAAMINEN JA MAKSU

Varauksen yhteydessä asiakkaalle lähetetään sähköpostitse varausmaksu, loppumaksu ja varausvahvistus.
Varauksen yhteydessä lähetetään asiakkaalle myös asukasohje sekä ajo-ohjeet avaimen saantipaikkaan ja majoituskohteeseen sähköpostitse.

ONLINE/SUORA varaus

Varausmaksu (30%)

Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut 30% ennakkomaksun online-varauksena tai laskun eräpäivään mennessä. Mikäli varaus tehdään myöhemmin kuin kuusi viikkoa ennen oleskelun alkamista, ei ennakkomaksua peritä erikseen.

Loppumaksu (70%)

Loppulasku (70%) tulee maksaa viimeistään kuukautta ennen oleskelun alkua tai eräpäivään mennessä.

Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava 7 vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä. Lasku maksetaan SEPA-maksuna (IBAN-tilinumero ja pankin BIC-koodi) laskussa olevaa viitenumeroa käyttäen.
Arvonlisävero voimassaolevan lainsäädännön mukaan.
Vuokran lisäksi veloitetaan 20 euron palvelumaksu.
Booking.com tai muun varauskanavan kautta tulleet varaukset veloitetaan varauskanavan sääntöjen mukaisesti.

PERUUTUKSET

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti tai sähköpostilla osoitteeseen info@lostinlapland.fi Vuokralleantajalle.
Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Lost in Laplandille.
Mikäli asiakas osoittaa, että peruutus on tehty ja lähetetty oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana, peruutus hyväksytään vaikka se myöhästyisi tai ei tulisi lainkaan perille. Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa:

– vähintään 30 päivää ennen oleskelun alkamista, palautetaan ennakkomaksu ja loppusuoritus takaisin vähennettynä 50€ peruutusmaksulla

– myöhemmin kuin 30 päivää ennen oleskelun alkamista veloitetaan koko vuokra

Huom! Booking.com tai muun varauskanavan kautta tulleet varaukset pitää muuttaa ja perua samaa kautta kun varaus on tehty. Muutos- ja peruutusoikeus ei koske varauksia, joiden ehtoihin oikeudet eivät sisälly. Sovellettavat peruutusehdot voivat vaihdella valitun hotellin, huonetyypin, ajankohdan ja mahdollisen tarjouskampanjan ehtojen mukaan. Asiakkaan varaukseen kulloinkin sovellettavat peruutusehdot on ilmoitettu varauksen yhteydessä ilmenevässä tuotekuvauksessa.

Asiakkaan velvollisuutena on huolehtia siitä, että hän on tutustunut huolellisesti sovellettaviin peruutusehtoihin ennen varauksen tekemistä.

Sairaustapaus

Sairaustapauksien varalta on suositeltavaa ottaa matkavakuutus.

Varauksen muutos

Mikäli asiakas muuttaa lomakohdetta tai loman ajankohtaa, sitä pidetään aikaisemman peruutuksena ja uutena varauksena.

Myöhästyminen ja/tai ”no-show”

Jos majoituskohdetta ei oteta vastaan tai se otetaan vastaan myöhästyneenä, asiakkaalla ei ole oikeutta vuokran palautukseen. Jos asiakas keskeyttää varauksensa ja poistuu majoituskohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä asiakas ole oikeutettu vuokranpalautukseen.

VUOKRALLEANTAJAN OIKEUS PERUA VARAUS

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este, force majoure, voi Vuokralleantaja perua varauksen, jolloin Vuokralleantajan on mahdollisimman pian ilmoitettava asiakkaalle peruutuksesta. Tällöin asiakkaalla on oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin. Mikäli varausta koskevia suorituksia ei makseta ajallaan, on Vuokralleantajalla oikeus perua varaus.

AVAINTEN LUOVUTUS

Loppulaskun yhteydessä tulevassa asukasohjeessa on tarkemmat tiedot avainten luovutuksesta. Lomakohteen avaimet ovat saatavissa tulopäivänä klo 16.00 lähtien.

Jos asiakas ei palauta mökin avaimia ja hänen voidaan katsoa kadottaneen ne huolimattomuuttaan, peritään mökin lukkojen vaihtamisesta aiheutuneet todelliset kustannukset vähennettynä mahdollisella panttimaksulla.

OLESKELU LOMAKOHTEESSA

Majoituskohde on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo 16.00 lähtöpäivään klo 10.00.

Majoituskohteen luovutuksen kellonaika mainitaan laskussa ja varausvahvistuksessa.

Vuokraan sisältyy

– varatun lomakohteen käyttöoikeus varatulle ajalle

– loma-asunnon loppusiivous (Vrt Asiakkaan oma lähtösiivous tai oma loppusiivous)

– normaalit energiakulut, kalusteet, perusastiasto, ruokailuvälineet, vuodevaatteet

Astianpesuaineet, perusmausteet sekä wc- ja talouspaperit eivät sisälly vuokrahintaan.

Liinavaatteet ja pyyhkeet eivät sisälly vuokraan, ellei lomakohteen kuvauksessa toisin mainita.

Asiakkaan on käytettävä lakanoita.

Liinavaatteet ja pyyhkeet voi tilata varauksen yhteydessä suurimpaan osaan kohteita. Asiakkaan tulee varmistaa liinavaatteiden ja pyyhkeiden saatavuus ennakkoon Lost in Lapland Oy:n toimistosta. Oleskelun aikana lomakohteen siivouksesta ja ulkorappusten kunnossa pidosta huolehtii asiakas itse.

VAHINGOT

Asiakas on velvollinen korvaamaan majoituskohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot suoraan majoituskohteen omistajalle. Majoituskohde ja sen irtaimisto tarkistetaan aina vuokrauksen jälkeen. Tupakointi on ehdottomasti kielletty.

Lemmikkkieläin

Lemmikkieläimen tuomisesta lomakohteeseen on ilmoitettava varausta tehtäessä. Lemmikkieläimen saa tuoda vain kohteisiin, joissa se on sallittu. Useamman kuin yhden lemmikkieläimen tuomiseen tarvitaan aina ennakkoon lupa kohteen huoltajalta tai omistajalta. Lemmikkieläimille sallituissa lomakohteissa lemmikin tuomisesta peritään 50€ lisämaksu.

Luvattomasta lemmikkieläimen pidosta peritään 100€ siivouskulu jälkikäteen.

HÄIRIÖ TAI VAARATILANTEESTA JOHTUVA VUOKRASOPIMUKSEN PURKAMINEN

Jokaisella majoittujalla on oikeus rauhalliseen majoittumiseen. Erityisesti klo 22 jälkeen majoittujan on vältettävä kovaäänistä puhetta, musiikin kuuntelua tai muuta melua, joka voi häiritä muita majoittujia.

Mikäli vuokralainen ei Vuokralleantajan edustajan antamasta huomautuksesta huolimatta lakkaa aiheuttamasta häiriötä tai vaaraa samassa tai naapurikiinteistössä oleville, on Vuokralleantajalla oikeus purkaa vuokrasuhde välittömästi. Kaikista yllä olevista toimenpiteistä aiheutuneet kulut laskutetaan varaajalta.

HENKILÖMÄÄRÄ, PARKKIPAIKAT JA TUPAKOINTI

Lomakohdetta saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu lomakohteen kuvauksessa vuodepaikkamääränä tai mitä lomakohdetta varattaessa on sovittu. Juhlista ja muista tilaisuuksista, joissa lomakohteen henkilömäärä tilapäisesti ylittyy, tulee sopia ennakkoon Vuokralleantajan tai huoltajan kanssa

Varaajalle on varattu yksi autopaikka, ja ellei tämä tila riitä, voi hän tiedustella lisätilaa Vuokranantajalta. Luvatta pysäköidyt / varastoidut kohteet poistetaan alueelta.

Teltan, peräkärryn, linja-auton, kuorma-auton, asuntoauton ja -vaunun käyttö lomakohteen tontilla ilman Vuokralleantajan lupaa on kielletty.

Tupakointi on kielletty kaikissa lomakohteen sisätiloissa. Joissakin matkailukeskusten lomakohteissa on voimassa yöaikaan nk. yleinen hiljaisuus, jota asiakkaan tulee noudattaa.

Tupakoinnista huoneistossa peritään 500€ siivouskulu jälkikäteen.

ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET JA LOMAKOHTEEN LUOVUTUS LÄHTÖPÄIVÄNÄ

Asiakas luovuttaa lomakohteen ja sen avaimet lähtöpäivänä klo 10.00, ellei laskussa toisin mainita. Asiakas on vastuussa lomakohteessa aiheuttamistaan vahingoista. Aiheutuneesta vahingosta on heti ilmoitettava lomakohteen huoltajalle tai Vuokralleantajalle. Asiakas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot suoraan lomakohteen huoltajalle tai Vuokralleantajalle.

Asiakkaan oma lähtösiivous

Lomakohde on poistuttaessa jätettävä siistiin kuntoon. Asiakas on velvollinen maksamaan lomakohteen siivoamisesta aiheutuvat kulut siinä tapauksessa, että lomakohteen sisätiloissa on tupakoitu tai lähtösiivousta ei ole suoritettu tai se on suoritettu puutteellisesti ja lomakohteen huoltaja/omistaja joutuu huolehtimaan siitä ennen seuraavan asiakkaan saapumista.

Asunnosta lähtiessä tulee

– laittaa likaiset astiat tiskikoneeseen ja kone päälle

– viedä roskat ulkona oleviin roskalaatikkoihin

– sammuttaa sähkölaitteet ja sulkea ikkunat

– viedä tyhjät pullot ja tölkit pois

– laitettava huonekalut paikoilleen

– ruokatarvikkeet on vietävä pois tai ne on vietävä jätepisteeseen

– palauttaa asunnon avaimet ja matkustajailmoitus postilaatikkoon tai vaihtoehtoisesti avaimet voi jättää keittiön pöydälle

Lisäksi mikäli mahdollista ja tarpeellista:

– jättää lappu huollolle mahdollista havaituista epäkohdista asunnossa

– voi antaa loma- ja asiakaspalautetta

  • lomakkeella, ja jättää lomake asuntoon tai
  • sähköpostilla: info@lostinlapland.fi

Mikäli asiakas on vuokrannut liinavaatteet tai ne sisältyvät vuokrahintaan, tulee ne jättää pinoon sängyn päälle.

YLIVOIMAINEN ESTE

Lost in Lapland ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. sähkökatkot tai luonnonilmiöt kuten leväesiintymät, tai eläimet, kuten hiiret ja hyönteiset), joka ei ole johtunut Lost in Laplandista ja jonka seurauksia Lost in Lapland ei kohtuudella ole voinut estää.

Lost in Lapland ei myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä.

HUOMAUTUKSET JA VALITUKSET

Kaikki lomakohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden aiheen ilmaannuttua ja varauksen aikana suoraan lomakohteen omistajalle tai huoltajalle. Mikäli asiaan ei tule korjausta, asiakkaan tulee ottaa 72 tunnin sisällä aiheen ilmaannuttua yhteys Lost in Lapland Oy.

Mikäli asia ei vieläkään tule korjatuksi, asiakas voi tehdä kirjallisen valituksen Lost in Laplandille. Tämä tulee tehdä kuukauden kuluessa varauksen päättymisestä. Jos asiakas ja Lost in Lapland eivät pääse asiassa yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Tätä ennen asiakkaan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Asiaa koskevan lainsäädännön mukaan kuluttajariitalautakunta voi jättää valituksen käsittelemättä, jos kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Jos asiakas ei ilmoita havaitsemiaan puutteita heti vuokra-aikana huoltajalle tai omistajalle, katsotaan lomakohteen olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa. Vasta vuokra-ajan jälkeen ilmoitettuja puutteita ei voida yhdessä todeta, eikä Lost in Lapland ole niistä korvausvelvollinen.

VARAUSKOHDE

Vuokrakohteiden pohjapiirustukset, koko, kalustus, sisustus ja varustus voivat poiketa vähäisessä määrin esitteissä tai muussa markkinointimateriaalissa esitetystä.

OIKEUS HINTOJEN MUUTOKSIIN

Lost in Lapland Oy varaa oikeuden oikaista hintatiedoissa olevat virheet ennen sopimuksen syntymistä. Sopimuksen syntymisen jälkeen Lost in Lapland Oy:lla on oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua hintaa, jos mökkilomapalvelun hintaan vaikuttavat verot tai julkiset maksut muuttuvat.

VIRHEELLINEN HINTATIETO

Virheellinen hintatieto ei sido Lost in Laplandia jos hinta on selvästi virheellinen.

Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, jos ero ilmoitetun hinnan ja todellisen hinnan välillä on huomattavan suuri tai väärää hintaa voidaan pitää poikkeuksellisen alhaisena yleiseen hintatasoon verrattuna.

SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN OIKEUSPAIKKA

Sopijaosapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

MAKSUT VISA, VISA ELECTRON TAI MASTERCARD-KORTEILLA

Mikäli haluat maksaa Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla, Lost in Lapland toimii ainoastaan tuotteiden ja palveluiden markkinoijana ja lisäksi toimittaa tuotteet ostajalle. Reklamaatioista vastaa Paytrail Oyj (entinen Suomen Verkkomaksut Oy).

Paytrail Oyj toimii Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa tuotteen myyjänä ja kauppa syntyy asiakkaan ja Paytrail Oyj:n välille. Myyjän vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet Paytrail Oyj on myös maksun saaja.

Paytrail OyJ, business ID: 2122839-7 Innova 2, Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä Telephone: 020 718 1820 (ark. klo 8-17 UTC +2/3)

VERKKOPANKIT

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksu- ja rahoituspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (entinen Suomen Verkkomaksut Oy ID 2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj ostaa maksusuorituksen ja tilittää sen kauppiaalle. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

TERVETULOA!

--> -->